Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na sociální sítě

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(dále jako „Pravidla“)

 1. Pořadatelem soutěže je Adam's vape s.r.o. se sídlem Stupkova 957/12, Olomouc, 779 00 IČO 08002037 zapsaná pod spisovou značkou C 77995 u Krajského soudu v Ostravě (dále jako „pořadatel“). Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@adamsvape.cz, +420 730 546 823.
 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže , kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 2. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována
  společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají
  žádná práva ani povinnosti.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI
  Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook 
 • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených
  z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
 3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY
 4. Pro účast v soutěži je třeba do komentářů napsat slovo, písmeno, znak, cokoliv.
 5. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže od 13.02.2024 8:00 hod do 23:59 hod téhož dne. 6 výherců pořadatel vyhlásí 14.02.2024 prostřednictvím webu.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky
  či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 • Soutěž má 6 výherce, kteří získají tuto výhru: 6x 500 Kč poukaz na nákup u www.adamsvape.cz, který výherce může uplatnit pouze v den konání akce s názvem Adamových narozenin dne 15.2. 2024. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.
 • Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele a budou vyhlášeni na webových stránkách www.adamsvape.cz
 1. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA
 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti
  Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace
  s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěž, případně smluvním partnerům, kteří
  pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup,
  výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše
  v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Mgr. Marek Švorčík, e-mail: info@adamsvape.cz